Gmina Biskupiec otrzymała 9,5 tys. zł dofinansowania na nowe nasadzenia drzew i krzewów. 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Gminie Biskupiec dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające.”

Dzięki realizacji projektu na terenie miasta zasadzone zostaną następujące rodzaje drzew i krzewów:
– 15 szt. lip,
– 14 szt. klonów pospolitych,
– 68 szt. tawuł japońskich,
– 68 szt. krzewuszki.

Głównym aspektem zadania jest zwiększenie zieleni na terenach rekreacyjnych poprzez nasadzenia drzew i krzewów wpływającej na wzrost bioróżnorodności. W/w nasadzenia zaplanowano w okolicach parku przy ul. Matejki i ul. Wiosennej.