Od 5 lutego miejsce wyznaczone do handlu zlokalizowane będzie na terenie Amfiteatru Miejskiego w Biskupcu. 

Od soboty (5 lutego) zapraszamy wszystkich którzy korzystali z targowiska przy ul. Warszawskiej na nowe miejsce wyznaczone do handlu – TEREN AMFITEATRU MIEJSKIEGO W BISKUPCU.

Zmiana podyktowana jest rozpoczęciem w najbliższym czasie prac związanych z przebudową skrzyżowania ulic Plażowa i Warszawska.