Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska. Celem projektu jest  poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu. Głównym  aspektem zadania jest zwiększenie zieleni na terenach rekreacyjnych poprzez utworzenie oaz zieleni, nasadzenia drzew i krzewów oraz wzbogacenie miasta o elementy małej architektury wpływającej na wzrost bioróżnorodności. W ramach projektu zaplanowano zasadzenie: drzew jarzębin kolumnowych, głogu dwu szyjkowego, magnolii, klonu globu-sum, cebulek krokusów, róż rabatowych, a także zakup donic kaskadowych i parasolek kwietnych wraz z ukwieceniem.

 Gmina Biskupiec uzyskała dotację celową na realizację zadań własnych w ramach konkursu “NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” W 2022 ROKU.”

logo warmia-mazury