Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Biskupiec do roku 2030.

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Biskupiec do roku 2030 prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Gminy Biskupiec. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego w perspektywie do 2030 r., a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Miasta i Gminy Biskupiec na najbliższe lata. Strategia będzie stanowiła jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Gminę Biskupiec w kolejnych latach oraz umożliwi monitorowanie poziomu jej rozwoju.

Anonimową ankietę można wypełnić na dwa sposoby: na formularzu papierowym lub online. Formularz w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Biskupcu, parter, pok. nr 10 – Obsługa Interesanta lub TUTAJ. Natomiast ankieta w wersji online dostępna jest TUTAJ

Termin nadsyłania ankiet – 21 stycznia.

Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument planistyczny, wyznaczający zasadnicze cele i kierunki, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój miasta w najbliższej dekadzie. Dokument to także jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę, pozwalający na monitorowanie poziomu rozwoju miasta i gminy.