Pacjenci Szpitala Powiatowego w Biskupcu mogą już korzystać ze zmodernizowanej pracowni RTG.

13 października odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej pracowni RTG w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Modernizacja pracowni była możliwa dzięki realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny”. Dzięki niemu szpital wzbogacił się przede wszystkim o nowy aparat RTG, za ponad 1,2 mln zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 mln zł, z czego 1,62 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej przyznane przez marszałka województwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działania 13.2, Ochrona Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wkład własny pochodził ze środków szpitala i budżetów Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Biskupiec.

Tego dnia Szpital otrzymał również z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego promesę na prawie 1,5 mln zł na dostosowanie budynku szpitala do wymogów przeciwpożarowych.