12 i 13 maja w naszym mieście odbyła się Noc Muzeów.

W piątek i w sobotę, już od godz. 20 czynne były wszystkie punkty zwiedzania. Uczestnicy nocną wędrówkę rozpoczynali w Informacji Turystycznej, gdzie czekała na nich ulotka z zaznaczoną trasą podróży, a także miejsce na pieczątki z każdego zwiedzonego punktu. Następnie można było udać się do Domu Pracy Twórczej na wystawę aparatów im. Wiesława Borowskiego, bądź wystawę makiet i modeli. Zwiedzający mogli również wejść na punkt widokowy na wieży Kościoła Św. Jana Chrzciciela i obejrzeć wystawę “Warmia wczoraj i dziś”. Natomiast w budynku biskupieckiego dworca na uczestników czekała wystawa “Historycznych pocztówek”. Na koniec, aby otrzymać pamiątkowy gadżet z Biskupca trzeba było powrócić do punktu wyjścia – Informacji Turystycznej.  Ilość uczestników chętnych do podróży i ciekawych wiedzy o naszym mieście, nie brakowało. Dziękujemy za udział!

Projekt “Biskupiecki weekend nocy muzum” współfinansowany jest ze środków projektu grantowego pod tytułem: “Promujemy obszary LGD Południowa Warmia” w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.