Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w Biskupcu odbędzie się Noc Muzeów.

Projekt pn. „Biskupiecki Weekend Nocy Muzeum” dofinansowany został ze środków projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania to ponad 36 tys. zł.

Noc Muzeów rozpoczynać się będzie w Informacji Turystycznej. Tam odwiedzający otrzymają ulotkę z informacjami o każdej z wystaw oraz jej miejscu usytuowania. Za odwiedzenie każdego miejsca z ulotki, uczestnik otrzyma specjalną pieczątkę. Uczestnicy wydarzenia, którzy zbiorą pełną liczbę pieczęci (łącznie 4) otrzymają pamiątkowe gadżety promujące Biskupiec oraz innowacyjne panoramiczne pocztówki. W ramach Nocy Muzeów będzie można odwiedzić m.in: wystawę aparatów fotograficznych Wiesława Borowskiego, ciekawą wystawę zdjęć w wieży Kościoła Jana Chrzciciela w Biskupcu oraz wystawę „Biskupiec w pocztówkach”.