Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – ul. Żelazna, Biskupiec.  

WYKAZ