Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży, ul. Kombatantów i ul. Szczerbiec w Biskupcu.

Wykaz PDF