Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Kamionka.

WYKAZ