Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Biskupiec ul. Kopernika. 

Wykaz PDF

wykaz nieruchomości