Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – Kramarka. 

WYKAZ