Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do oddania w użyczenie – ul. Aleja Broni, Biskupiec. 

WYKAZ