Nieruchomości gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym – al. Niepodległości, Biskupiec.

WYKAZ