Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę – ul. S. Żółkiewskiego, Biskupiec. 

WYKAZ