Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w Labuszewie. 

WYKAZ