Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym – obręb Bredynki.