Nieruchomości gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym – obręb Mojtyny.