W Biskupcu zrealizowano projekt polegający na zwiększeniu nasadzeń zieleni na terenie miasta. 

Ostatnie prace w ramach realizacji zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń  zieleni w Biskupcu” – etap II polegały na posadzeniu cebulek różnorodnych kwiatów. W Parku Miejskim, w okolicach zegara słonecznego zasadzono m.in. mieszanki tulipanów, hiacynty, narcyzy, szafirki (1 200 szt.) oraz 7 000 szt. żółtych krokusów. Głównym celem tego przedsięwzięcia było podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska. Kluczowym aspektem zadania było zwiększenie zieleni na terenach rekreacyjnych i oazach zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów wpływającej na wzrost bioróżnorodności. Projekt dofinansowano z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” w 2023 r.