W Najdymowie zrealizowano projekt pn. “Wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo.”

Projekt został dofinansowany z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu “AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA” na rok 2023. Społeczność wsi przeznaczyła środki na zakup i nasadzenie drzewek owocowych takich jak: jabłonie, grusze, morele oraz czereśnie. Działanie to miało na celu integrację mieszkańców oraz aktywizację społeczności lokalnej.

Projekt pozytywnie wpłynął na krajobraz wsi, ponieważ posadzone drzewka owocowe (łącznie 20 sztuk) doskonale komponują się z wiejskim otoczeniem, przyczyniając się do estetycznego zagospodarowania terenu. Dodatkowo, inwestycja ta wspiera rozwój lokalnej produkcji owoców, co może zwiększyć atrakcyjność wsi dla turystów, przyczyniając się również do poprawy warunków życia mieszkańców.