Zarząd BKS Tęcza Biskupiec zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków Klubu.  

zarząd