Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. 

Kandydaci, którzy chcą założyć mundur funkcjonariusza Straży Granicznej powinni zalogować się do modułu “Nabór do służby w SG”, aby ustalić termin złożenia dokumentów. W przypadku braku możliwości skorzystania z modułu należy kontaktować się telefonicznie  pod nr tel. 89 750 30 23.  Przypominamy, że dokumenty składane są wyłącznie osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.15  oraz w ostatnią sobotę miesiąca po uzgodnieniu z komórką kadrową.

INFORMACJA

Szczegóły dostępne są na stronie: link