W Borkach Wielkich powstało miejsce do wypoczynku.
Grupa nieformalna z Biskupca oraz Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Barka w ramach projektu „Moc jest w Tobie – integracja społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie współpracy środowiskowej i wykorzystanie własnego potencjału mieszkańców” podjęły działania na rzecz społeczności Borek Wielkich.  Jednym z założeń było stworzenie wspólnego miejsca do wypoczynku, integracji mieszkańców. Cel został osiągnięty, co widać na załączonej fotorelacji. Ostatnie spotkanie – ognisko, na którym podsumowany zostanie projekt, odbędzie się 30 sierpnia, o godzinie 17 na placu za świetlicą wiejską w Borkach Wielkich. Zapraszamy!
*Projekt zrealizowano ze środków programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO- Warmia Mazury Lokalnie 5 dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.