Konkurs na wyłonienie składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursem na wyłonienie składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kandydatów (13- 21 lat) do Młodzieżowego Sejmiku Województwa  Warmińsko-Mazurskiego mogą zgłaszać działające na terenie województwa  warmińsko-mazurskiego:

1. Młodzieżowe Rady Gmin
2. Młodzieżowe Rady Miast
3. Młodzieżowe Rady Powiatów
4. Samorządy uczniowskie i studenckie
5. Organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.

Termin zgłaszania kandydatów trwa od 11 marca 2022 r. do dnia 22 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia należy dokonać na „Formularzu zgłoszenia kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Do formularza należy dołączyć  wymagane zgody i oświadczenia. Mile widziane będzie dołączenie filmiku (do 3 min.) prezentującego kandydata.

UWAGA!

Jeden podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku, przy czym miejscem zamieszkania kandydata jest powiat, na terenie którego działa podmiot zgłaszający lub województwo warmińsko-mazurskie. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, WZORY OŚWIADCZEŃ I ZGÓD, STATUT  MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ORAZ REGULAMIN KONKURSU dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: https://bip.warmia.mazury.pl  zakładka: Młodzieżowy Sejmik Województw.