3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej, psychicznej lub nieprawidłowościami w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Obchody Dnia są okazją do zwiększenia świadomości publicznej w zakresie integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz przede wszystkim pomoc we włączeniu osób niepełnosprawnych do społecznego życie.

13 grudnia 2006 roku została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Pamiętajmy o tym i działajmy, aby wskazane postulaty były przestrzegane.

Każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby z niepełnosprawnościami nie są tu wyjątkiem.

grafika miedzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych