Podczas Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie ochotnicy z Biskupca otrzymali medale. 
We wtorek 11 stycznia, odbył się Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. Podczas posiedzenia ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupcu – dh Jan Socha, dh Tomasz Jarmużewski oraz dh Ryszard Rymek, zostali wyróżnieni medalami za zasługi. Odznaczenie to przyznawane jest strażakom za wyróżniającą się działalność, energiczne i planowe kierownictwo, a także bohaterstwo i odwagę podczas akcji gaśniczych i ratowniczych. Serdecznie gratulujmy!