12 przedstawicieli samorządów podpisało list intencyjny w sprawie partnerstwa ds. wody. 

10 maja w Starostwie Powiatowym w Olsztynie podpisane zostało porozumienie w sprawie lokalnego partnerstwa ds. wody. 11 maja porozumienie to wraz z Anną Fatygą – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, podpisał także Burmistrz Biskupca. Dzięki niemu łatwiejsze będzie rozwiązywanie problemów związanych z suszą czy gospodarowaniem wodą, ale także łatwiej będzie o środki zewnętrzne na ten cel. List intencyjny podpisało łącznie 12 samorządów.