List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje – czas intensywnej pracy dla rolników i ich rodzin. W okresie wakacyjnym rolnicy narażeni są jeszcze bardziej na niebezpieczeństwa podczas wykonywania swoich prac.  Dlatego też, w załączeniu jest List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych, wystosowany przez Jarosława Kowalczyka Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie oraz członków Komisji ds. BHP w Rolnictwie.

LIST