List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.