W Lipowie odbyły się zajęcia pt. “Las w słoiku”.
W ramach projektu “Ochrona bioróżnorodności w Lipowie” odbyły się warsztaty, w których udział wzięło 15 osób z sołectwa. Zajęcia polegały na stworzeniu samodzielnie przez uczestników kompozycji roślinnej w słoju. Dofinansowanie na ten cel z Działaj Lokalnie pozyskało KGW Lipowo. Celem projektu jest m.in.: zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej, zwiększenie zieleni w miejscowości Lipowo, ochrona bioróżnorodności – wzrost populacji owadów (budowa domków na owady), zmniejszenie negatywnych skutków pandemii w życiu mieszkańców, zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, podniesienia ogólnej wiedzy ogrodniczej, pogłębianie więzi z lokalną społecznością, integracja społeczności lokalnych dla dobra wspólnego. Kwota dofinansowania wynosi: 4 900,00 zł, a całkowita wartość budżetu projektu to: 6 215,00 zł. Świetna inicjatywa – gratulujemy!