Warmińska Kuźnia wyśpiewała 3 miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur.

15 lipca w Jezioranach obył się XXXVIII Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych. Impreza rozpoczęła się tradycyjnym, barwnym korowodem artystów, którzy przeszli z Ośrodka Sportu i Rekreacji do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część konkursowa. Udział w przeglądzie wzięły 32 zespoły, które jury oceniało w trzech kategoriach: zespół, kapela i soliści. Trzecie miejsce w konkursie wyśpiewała Warmińska Kuźnia z Czerwonki. Gratulujemy!