Zachęcamy do udziału w konkursie “Warnijski kunsztyk”.
W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane ma promować nowa marka: Warnijski kunsztyk. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, którego członkowie chcą także tą drogą promować region i lokalnych przedsiębiorców. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 31 maja. Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: LINK