Wystartowała kolejna edycja konkursu Agro-Eko-Turystycznego “Zielone Lato”.

ZIELONE LATO to inicjatywa popularyzująca ideę współpracy i przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim w zakresie turystyki regionalnej.

O miano najlepszych  z najlepszych rywalizują obiekty prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.

Cieszący się popularnością konkurs organizowany jest już od kilku lat, a zainteresowanie nim nie słabnie.

Kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Inicjatywa organizowana jest w następujących kategoriach:
a)    gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (agroturystyka),
b)    gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (turystyka wiejska),
c)    zagrody edukacyjne Warmii i Mazur

Łączna wartość nagród wynosi 25 tys. zł (nagroda I stopnia – 4 tys. zł, nagroda II stopnia – 3 tys. zł, nagroda III stopnia – 1 tys. zł).

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia obiektu można pobrać na stronie: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/8528-zielone-lato-2023-przyjmujemy-zgloszenia