Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie “Przyjazna wieś”.

Państwa inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Państwu atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł!

“Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:
• Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł
• Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł
• Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:
• Kategoria I – Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
• Kategoria II – Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
• Kategoria III – Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Termin składania zgłoszeń upływa 3 sierpnia 2023 roku.

Regulamin konkursu TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu pod adresem: https://ksow.pl/przyjazna-wies