Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym!

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestry, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane. Organizatorzy zachęcają by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat: Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane będą etapowo począwszy od eliminacji gminnych, powiatowych, wojewódzkich po finał centralny. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z terenu Gminy Biskupiec do składania prac w ramach eliminacji gminnych. Termin i miejsce dostarczenia prac – 10 stycznia 2023 r., Urząd Miejski w Biskupcu, I piętro, pok. nr 1. Organizator eliminacji gminnych spośród dostarczonych prac wybierze max. po 5 z każdej kategorii wiekowej, a następnie przekaże prace do Siedziby Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie. Szczegóły konkursu w regulaminie – TUTAJ.

konkurs grafika