Burmistrz Biskupca ogłosił otwarte konkursy z zakresu rozwoju sportu i wspierania, upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024.

Burmistrz Biskupca ogłosił dwa otwarte konkursy ofert. Pierwszy dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Biskupiec w roku 2024. Poprzez wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu rozumie się m.in.: poprawę warunków uprawiania sportu, zwiększenie dostępności Mieszkańców do działalności sportowej, popularyzację uprawiania sportu, promocję sportu i aktywnego stylu życia. Oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie należy złożyć do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 15:30 w Biskupieckim Domu Kultury, ul. Matejki 5.

Szczegóły dostępne w ogłoszeniu o konkursie:

Drugi konkurs ofert dotyczy wsparcia realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadania wpisujące się w w/w konkurs to m.in.: organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozgrywek, zawodów, turniejów, upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych, organizowanie treningów, zajęć obozów sportowych.  Oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie należy złożyć do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 15:30 w Biskupieckim Domu Kultury, ul. Matejki 5.

Szczegóły dostępne w ogłoszeniu o konkursie: