Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez sport w Gminie Biskupiec w roku 2023.  

Zarządzenie Burmistrza Biskupca

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1