„Mokradła są ważne!” – konkurs dla dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze), rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i refleksyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,
b) I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
c) IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
d) VII-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
e) szkoły ponadpodstawowe – wykonanie pełnej pracy komiksowej.

Prace można nadsyłać do 05.05.2023 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce). Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie projektu do 31.05.2023r.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Więcej informacji LINK

konkurs