Burmistrz Biskupca prelegentem na tegorocznym Kongresie Przyszłości. 
24 listopada w Olsztynie odbył się VI Kongres Przyszłości. To największy i najbardziej opiniotwórczy event na Warmii i Mazurach. To największa w Polsce północno-wschodniej platforma wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i samorządem. Szeroka rozpiętość tematów poruszanych w trakcie Kongresu Przyszłości umożliwia dyskusję społeczną, samorządową i biznesową, prezentację najlepszych praktyk rozwojowych, stwarza warunki do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju regionu. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski wystąpił w roli prelegenta w panelu dot. Tradycji w nowoczesności. Dobrych przykładów poszanowania i zachowania tradycji, historii, tożsamości w naszym mieście nie brakuje więc było o czym opowiadać. Ponadto słuchaczom zaprezentowaliśmy także nasz filmik promocyjny, który wzbudził zainteresowanie pozostałych wójtów i burmistrzów.