W Wielbarku odbyła się konferencja szkół promujących zdrowie. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach Urszula Dziąba i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupcu Bożena Lasocka wraz ze szkolnymi koordynatorami projektu, 24 marca były współorganizatorkami Wojewódzkiej  Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Wielbarku. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi i praca zespołowa to jedne z głównych założeń szkół należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Zarówno szkoła w Kobułtach, jak i szkoła w Biskupcu, dwukrotnie otrzymywały krajowe certyfikaty, które przyznawane są przez Ministra Edukacji i Nauki szkołom na okres pięciu lat. Cała społeczność szkolna obu placówek podjęła starania, by uzyskać stosowny certyfikat po raz trzeci realizując standardy szkoły promującej zdrowie i prowadząc systemowe działania na rzecz zdrowia. Gratulujemy!