Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dotyczący płukania sieci wodociągowej. 

pismo pwik