Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie informuje o przedłużeniu terminu szacowania szkód suszowych za pomocą aplikacji do dnia 31 października 2022 r. 

pismo izba rolnicza