6 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dla obywateli Ukrainy zorganizowane prze MOPS.