W Biskupcu zostanie zrealizowane zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu” – etap II.

zielone granty

koncepcja zagospodarowania zieleni