KGW Lipowo oraz “Aktywni w zgodzie z naturą” otrzymali dofinansowania na realizację utworzonych projektów. 
Pierwsze dofinansowanie z konkursu Działaj Lokalnie 2022 otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie. Tytuł projektu brzmi: “Ochrona bioróżnorodności w Lipowie”. Celem projektu jest m.in.: zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej, zwiększenie zieleni w miejscowości Lipowo, ochrona bioróżnorodności – wzrost populacji owadów (budowa domków na owady), zmniejszenie negatywnych skutków pandemii w życiu mieszkańców, zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, podniesienia ogólnej wiedzy ogrodniczej, pogłębianie więzi z lokalną społecznością, integracja społeczności lokalnych dla dobra wspólnego. Kwota dofinansowania wynosi: 4 900,00 zł, a całkowita wartość budżetu projektu to: 6 215,00 zł.
Dofinansowanie otrzymała także grupa nieformalna “Aktywni w zgodzie z naturą” dzięki użyczeniu osobowości prawnej Strzeleckigo Klubu Sportowego Gryf w Biskupcu. Projekt “Dzieci lasu – kreatywne poznawanie przyrody” to m.in. : wyprawa Survivalowa, wyprawa terenowa z kompasem w ręku, wyprawa robalowa i poznanie poszycia leśnego, odkrywanie tajemnic błękitnego nieba, chmur i wiatru, a także jego stałych bywalców – ptaków, wyprawa zielarska, jesienna wyprawa przyrodnicza, na której dzieci dowiadują się co dzieje się jesienią w lesie i czemu liście zmieniają kolory. Kwota dofinansowania to: 4 350,00 zł, a całkowita wartość projektu: 5 810,00 zł.
To kolejne intensywne działania na rzecz naszej lokalnej społeczności i jej otroczenia. Serdecznie gratulujemy !