Na Świetlicy Wiejskiej w Biesowie zamontowano klimatyzator.

Dzięki pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Olsztyńskiego przygotowania do tegorocznej Warmińskiej Uczty Pierogowej na Świetlicy Wiejskiej w Biesowie były znacznie “chłodniejsze”. Z pozyskanych środków bowiem zakupiono klimatyzator. Teraz upalne lato nie dokucza już naszym organizatorom uczty, a przygotowanie farszu i pierogów było przyjemniejsze.