Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu zostanie wydzielona zatoka postojowa (Kiss & Ride „Pocałuj i jedź”) umożliwiająca zatrzymanie samochodu i bezpieczne dostarczenie dzieci do szkoły. Zmiana ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz odciążenie ruchu drogowego wokół szkoły.

Strefa postojowa będzie zlokalizowana przy ul. Kopernika na istniejącej zatoce znajdującej się naprzeciwko bloków mieszkalnych o numerach 6, 8 i 10. W tym miejscu rodzice lub opiekunowie będą mogli zatrzymać się na chwilę, by szybko i sprawnie wysadzić lub odebrać swoje pociechy.

Zgodnie z przyjętym projektem organizacji ruchu od godziny 6:00 do 16:00, czas postoju pojazdu dozwolony jest do 2 minut.