20 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie nowego organu doradczego burmistrza Biskupca.

Doceniając rolę Honorowych Obywateli Gminy Biskupiec w rozwoju miasta i gminy Biskupiec oraz mając na względzie zapewnienie udziału ich przedstawicieli w kształtowaniu polityki społecznej, Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski powołał Kapitułę Honorowych Obywateli Gminy Biskupiec. Kapituła jest ciałem doradczym burmistrza uprawnionym do wyrażania opinii oraz do podejmowania inicjatyw w sprawach dotyczących honorowych obywatelstw i innych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

Na posiedzeniu wybrano Przewodniczącego Kapituły, którym został Pan Marek Pietras oraz Sekretarza Panią Annę Giżewską. – Jestem przekonany, że prezentowany zapał do pracy członków Kapituły już niebawem zaowocuje ciekawymi inicjatywami i przedsięwzięciami – mówił Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.