Radio Olsztyn po raz kolejny zaprasza twórców, artystów i wykonawców ludowych do udziału w konkursie „Jawor u źródeł kultury”.

Po sukcesie dwóch poprzednich edycji konkursu muzyki ludowej „Jawor – u źródeł kultury” Radio Olsztyn zdecydowało o jego kontynuacji również w tym roku.

Konkurs zostanie zorganizowany w 5 kategoriach: śpiewak, instrumentalista, kapela ludowa, zespół folklorystyczny, dziecięcy lub młodzieżowy zespół folklorystyczny. Warunkiem udziału jest nadesłanie pisemnego zgłoszenia na formularzu oraz trzech nagrań, w celu ich oceny przez jury.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 31 marca 2022 r.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować drogą mailową na adres – jawor@radioolsztyn.pl.

Konkurs muzyki ludowej „Jawor – u źródeł kultury” ma na celu promocję kultury ludowej regionu oraz uhonorowanie warmińsko-mazurskich artystów, twórców i wykonawców działających w obszarach związanych z kulturą ludową. W Konkursie Radio Olsztyn przewidziało następujące nagrody w każdej z kategorii:

– za zajęcie I miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 2 000 zł brutto
– za zajęcie II miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 1 500 zł brutto
– za zajęcie III miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 1 000 zł brutto

Ponadto laureaci w każdej kategorii otrzymają możliwość odbycia sześciogodzinnej sesji nagraniowej w Pro Studiu Radia Olsztyn.

Finał regionalny tegorocznej edycji odbędzie się 1 maja na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie LINK

Jawor