Sołectwa Gminy Biskupiec w ramach funduszy sołeckich realizują inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców.

Jedną z inicjatyw realizowanych w tym roku w ramach funduszu sołeckiego była budowa siłowni plenerowych w miejscowościach: Kojtryny, Rudziska i Adamowo. W Kojtrynach zakupiono wyciąg górny, słup i wyciskacz siedzący, natomiast w Rudziskach: wyciąg górny, słup i orbitek. W Adamowie zamontowano: steper, słup i pajac oraz wykonano remont altany rekreacyjnej. Już teraz mieszkańcy tych miejscowości mogą korzystać z nowych urządzeń i miejsca rekreacyjnego. To już kolejne inicjatywy, które pokazują, że fundusz sołecki przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectw oraz jest doskonałym instrumentem wsparcia w realizacji przedsięwzięć służących wspólnemu dobru. Mieszkańcy sołectw udowadniają, że potrafią samodzielnie wykorzystywać przyznane im środki finansowe, co daje im realny wpływ na rozwój swoich miejscowości.